ཕབ་ལེན།

འབྲི་ཤོག་ཚུ་མཛུབ་གནོན་རྐྱབ་སྟེ་ཕབ་ལེན་འབད་བཏུབ།

          ཞི་གཡོག་པའི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག

༡. ཁེ་ཕན་ལྟག་སྤྲོད་གསལ་སྟོན་འབྲི་ཤོག

Download Service Book

ཞི་གཡོག་གཡོག་བཙུགས་ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག (ཟུར་སྦྲགས་ ༤/)