དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་དང་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཞིབ་འཚོལ་ལྟེ་བ།- ༢༠/༠༥/༢༠༢༡།

དཔལ་འབྲུག་ཞིབ་འཇུག་དང་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཞིབ་འཚོལ་ལྟེ་བ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་སྡེ་ཚན་གྱི་ ཞིབ་འཚོལ་གཙོ་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།