བཀོད་ཁྱབ་གནས་སོར།- ༩/༠༥/༢༠༡༦།

སྤྱི་ཚེས་༠༣/༠༥/༢༠༡༦ ལུ་ ཚོགས་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལྷན་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༦༠ པའི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྨན་རིགས་རྒྱུན་བཀོད་དབང་འཛིན་གྱི་ སྨན་རིགས་ཚད་འཛིན་འགོ་དཔོན་ བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ་དེ་ འབྲུག་གསོ་བ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཚོགས་སྡེའི་ཡིག་ཚང་ནང་ བཀོད་དཔོན་སྦེ་ སྤྱི་ཚེས་༡༥/༠༥/༢༠༡༦ ལས་ ལས་གཡོག་གནས་སོར་སྦེ་བཏངམ་ཨིན།