བྷང་ལ་དེཤ་གསོ་རིག་སྤེལ་ཁང་གི་ མི་ཚེ་ཉམས་གསོའི་ཚན་རིག་ཆོས་ཚན་ནང་ལུ་ ཚན་རིག་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཤོན་གྱི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཡོདཔ།- ༦/༠༤/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ བྷང་ལ་དེཤ་གསོ་རིག་སྤེལ་ཁང་འོག་གི་ ཌཱ་ཀ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས་ མི་ཚེ་ཉམས་གསོའི་ཚན་རིག་ཆོས་ཚན་ནང་ལུ་ ཚན་རིག་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཤོན་སྦྱངས་ནིའི་ནང་ལུ་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་༢༠ ཡོད་པའི་ གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།