རྒྱ་གར་ བྷི་ཧར་མངའ་སྡེའི་ ཎ་ལེན་ཌ་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་ སྐྱེ་ལྡན་དང་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་དང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་ནང་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་དང་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་དོན་ལུ་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ།- ༢༣/༠༣/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦-༢༠༡༧ ལོའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གི་མི་ངོམ་གཉིས་ལུ་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གནང་ནི་ཨིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།