རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ ཧོང་ཀོང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཅོག་ཏའི་ཕུཀ་མི་དམང་གསོ་བའི་་ཕན་བདེ་གཞི་ཚོགས་ནང་ འབྲུག་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཡོདཔ།- ༡༢/༠༥/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཧོང་ཀོང་གི་རྒྱ་མིའི་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ནང་ལུ་མི་དམང་གསོ་བའི་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ཀྱི་དོན་ལུ་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་༢ ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།   ཁ་གསལ།