རྒྱལ་སྤྱིའི་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་དང་ མི་མང་བདག་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་གཙུག་ལག་ཤེས་ཡོན་ཤེས་ཚད་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་།- ༧/༡༠/༢༠༡༥།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལོ་ངོ་༢ ཀྱི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་དང་ མི་མང་བདག་སྐྱོང་གི་མཐོ་རིམ་གཙུག་ལག་ཤེས་ཡོན་ཤེས་ཚད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།