ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལུ་ མདོ་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་ལུ་ གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས།- ༢༢/༠༣/༢༠༡༦།

གསོ་བ་ལྷན་ཁག་ བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་རྩིས་ལས་ཚན་གྱི་ བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ ངོམ་བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༡༡༠༡༥ ཅན་མ་དེ་ཉིད་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ མདོ་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་ཁར་ གདམ་འཐུ་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན།   ཁ་གསལ།