སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥/༢༠༡༦ ལོའི་ རྒྱ་གཞུང་འོང་འབབ་ཞབས་ཏོག་སློབ་སྦྱོང་གི་དོན་ལུ་ གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས།- ༣༠/༡༡/༢༠༡༥།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥/༢༠༡༦ ལོའི་དོན་ལུ་ ་གཞུང་འོང་འབབ་ཞབས་ཏོག་སློབ་སྦྱོང་གི་དོན་ལུ་ གདམ་འཐུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། གྲུབ་འབྲས་གཟིགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ནཱ་ལུ་གཡེབ་གནང་།