སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ འི་ སློབ་དཔོན་སློབ་སྦྱོང་མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུ་གི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ཁ་གསལ།- ༦/༠༡/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ འི་ སློབ་དཔོན་སློབ་སྦྱོང་མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུ་གི་ འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ཁ་གསལ་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།