སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་འབྲུག་ཞི་གཡོག་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ཁ་གསལ།- ༢༢/༠༩/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཞི་གཡོག་དངོས་གཞི་ཆོས་རྒྱུགས་ཀྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ www.rcsc.gov.bt/www.bcse.gov.bt ནང་ལུ་གཟིགས་གནང་།