སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ མོ་ནུ་བུ་ཀ་ག་ཀུ་ཚོ་ནང་ སློབ་དཔོན་སྦྱོང་བརྡར།- ༢༢/༠༡/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ མོ་ནུ་བུ་ཀ་ག་ཀུ་ཚོ་ནང་ གཤམ་གསལ་གྱི་ སློབ་དཔོན་སྦྱོང་བརྡར་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།