སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་གྲོགས་རམ་ཐོག་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེའི་ནང་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱི་སེལ་གདམ་འཐུ་སྒྲུབ་མི།- ༣༡/༡༢/༢༠༡༥།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་གྲོགས་རམ་ཐོག་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེའི་ནང་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱི་སེལ་གདམ་འཐུ་སྒྲུབ་མི་ཚུ་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།