སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེའི་ནང་ འབྲུག་གཞུང་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཐོབ་མིའི་གྲུབ་འབྲས།- ༢༧/༠༡/༢༠༡༧།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེའི་ནང་ འབྲུག་གཞུང་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཐོབ་མིའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།   གདམ་འཐུ་གྲུབ་མིའི་ཐོ།