སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ ནི་རུ་དབང་ཕྱུག་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ནང་ལེན་གྱི་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་གྲུབ་འབྲས།- ༡/༠༣/༢༠༢༡།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ ནི་རུ་དབང་ཕྱུག་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ནང་ལེན་གྱི་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།