སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ སློབ་དཔོན་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་ཀྱི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ།- ༢༨/༠༤/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སློབ་སྟོན་རྩ་གཞུང་ཆོས་ཚན་གྱི་ནང་ལུ་ ཤེས་རིག་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཙད་ཀྱི་དོན་ལུ་ མི་གྲངས་༥ གི་ གོ་སྐབས་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།   ཁ་གསལ།