སློབ་དཔོན་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་གྱི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ།(སློབ་དུས་ནང་ལེན: སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༨ པ།)- ༡༧/༠༥/༢༠༢༡།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་སློབ་དཔོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཡིག་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཐའི་ལེནཌ་རང་སིད་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ནང་ལུ་ རྩ་གཞུང་དང་སློབ་སྟོན་ནང་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ས་སྟོང་༥ ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ།