Dzongkhag

Profile View

Phub Tshering

Position :Dzongdag I
Dzongkhag :Bumthang

Profile View

Pemba Wangchuk

Position : Dzongdag I
Dzongkhag :Chukha

Profile View

Phintsho Choden

Position :Dzongdag II
Dzongkhag :Dagana

Profile View

Dorji Dhradhul

Position :Dzongdag I
Dzongkhag :Gasa

Profile View

Kinzang Dorji

Position : Dzongdag I
Dzongkhag : Haa

Profile View

Jambay Wangchuk

Position :Dzongdag II
Dzongkhag :Lhuntse

Profile View

Ugyen Sonam

Position : Dzongdag I
Dzongkhag :Mongar

Profile View

Tenzin Thinley

Position : Dzongdag I
Dzongkhag :Paro

Profile View

Phuntsho

Position : Dzongdag I
Dzongkhag :Pemagatsel

Profile View

Karma Drukpa

Position : Dzongdag II
Dzongkhag :Punakha

Profile View

Tharchin Lhendup

Position : Dzongdag I
Dzongkhag :Samdrup Jongkhar

Profile View

Sonam Wangyel

Position : Dzongdag I
Dzongkhag :Samtse

Profile View

Dawala

Position : Dzongdag I
Dzongkhag :Sarpang

Profile View

Tshewang Rinzin

Position : Dzongdag I
Dzongkhag :Thimphu

Profile View

Thuji Tshering

Position : Dzongdag II
Dzongkhag :Trashi Yangtse

Profile View

Cheki GYeltshen

Position : Dzongda I
Dzongkhag :Trashigang

Profile View

Sonam Rinchen

Position : Dzongda I
Dzongkhag :Trongsa

Profile View

Ngawang Pem

Position : Dzongdag II
Dzongkhag :Tsirang

Profile View

Sonam Jigme

Position : Dzongdag I
Dzongkhag :Wangdiphodrang

Profile View

Harka Singh Tamang

Position : Dzongda II
Dzongkhag :Zhemgang