དབྱེ་ཁག་གི་གཏན་འཛོད།ངེས་མེད།

སློབ་དཔོན་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ཀྲོང་གསར་དཔོན་སློབ་གྱི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ།(སློབ་དུས་ནང་ལེན: སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༨ པ།)

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་སློབ་དཔོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཡིག་ཚང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཐའི་ལེནཌ་རང་སིད་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ནང་ལུ་ རྩ་གཞུང་དང་སློབ་སྟོན་ནང་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་ས་སྟོང་༥ ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ། Post Views: 667

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ནང་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ ནི་རུ་དབང་ཕྱུག་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབད་བའི་གྲུབ་འབྲས།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ནང་ལེན་གྱི་ ནི་རུ་དབང་ཕྱུག་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།(ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ) ཁ་གསལ། Post Views: 589

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ལོའི་ ནི་རུ་དབང་ཕྱུག་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ཕྱི་སེལ་གྲུབ་མིའི་ཁྱབ་བསྒྲགས།༼ཞི་གཡོགཔ་༽

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༡-༢༠༢༢ ལོའི་ ནི་རུ་དབང་ཕྱུག་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ཕྱི་སེལ་གྲུབ་མི་ མི་ངོམ་ཚུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན། ཁ་གསལ། Post Views: 597